Företagshälsovård
Sollentunahälsan är specialister på företagshälsovård. Med engagemang, service och djup kunskap har vi tillhandahållit friskvård och sjukvård under mer än trettio år.

Vår erfarna personal består av företagsläkare, sjuksköterskor, beteendevetare, psykologer, ergonomer, arbetsmiljökonsulter och andra specialister. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett stort antal tjänster som anpassas efter varje kunds unika förhållanden och behov.

I samarbete med våra kunder verkar vi för friskare medarbetare i friska företag. 


Våra tjänster
Vi har ett brett utbud av tjänster inom hälsovård, friskvård, rehabilitering och utbildning:

Hälsokontroller
Regelbundna hälsokontroller som anpassas efter företagets verksamhet och personalprofil.

Arbetsmiljö
Stöd till arbetsgivaren för att skapa en arbetsmiljö som personalen trivs och mår bra i. Dessutom hjälper vi till att uppfylla de lagkrav som ställs.

Lagstadgade undersökningar
Vi genomför lagstadgade hälsoundersökningar för arbeten som innebär hälsorisker.

Undersökningar och Intyg
Nyanställningsundersökningar och drogtester utförs för att skapa säkra arbetsplatser. Vi genomför medicinska undersökningar för olika former av intyg.

Friskvård
Friskvårdsprojekt höjer hälsoläget på företaget. Tillsammans med våra kunder genomförs rökavvänjningsprogram, viktreduceringsprogram och andra friskvårdande aktiviteter

Rehabilitering
Tidiga och effektiva rehabiliteringsåtgärder ger goda resultat. Vi bedömer arbetsförmåga och leder rehabiliteringsinsatser.

Sjukvård
Snabb tillgång till kvalificerad sjukvård ges till våra kunder.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar till företagsledning, chefer och medarbetare för att stärka deltagarna i deras hälsoarbete.