HemOm ossFöretagPrivatpersonerVaccinationerKontakta oss
Företag
Hälsokontroller
Arbetsmiljö
Lagstadgade undersökningar
Undersökningar och Intyg
Friskvård
Sjukvård
Rehabilitering
Utbildning

Utbildning
Sollentunahälsan genomför utbildningar som stärker våra kunder i deras hälsoarbete. Utbildningarna riktar sig till företagsledning, chefer och medarbetare och anpassas efter deltagarnas behov. Här är några exempel.


Första hjälpen och Hjärt och lungräddning (HLR)
Kunskap för att kunna rädda liv, kunna agera rätt vid livshotande situationer och hjälpa vid olycksfall.

Kostlära
Lär dig mer om samspelet mellan rätt kost och hälsa.

Stresshantering
Praktiska verktyg för att förebygga och hantera stress.

Konflikthantering
Metoder för att förebygg och hantera konflikter.

Missbruk
Förebygga och hantera missbruksfrågor. Juridiska aspekter kring missbruk på arbetsplatsen.

Arbetsmiljölagstiftning
Ger deltagarna kunskaper om lagstiftningen och om hur man praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöfaktorer
Metoder för att förbättra arbetsförhållanden i miljöer där man utsätts för buller, kemiska hälsorisker, elektriska och magnetiska fält samt besvärliga luft- och klimatförhållanden.

Ergonomi
Ensidiga rörelser, tunga lyft och stillasittande arbete ger på sikt besvär. Teoretiska och praktiska metoder för att lindra belastningen på kroppen.

 

   

Utskriftsvänlig sida
Sollentunahälsan AB | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 80 | info@sollentunahalsan.se
Provided by Webforum