HemOm ossFöretagPrivatpersonerVaccinationerKontakta oss
Företag
Hälsokontroller
Arbetsmiljö
Lagstadgade undersökningar
Undersökningar och Intyg
Friskvård
Sjukvård
Rehabilitering
Utbildning

Rehabilitering

Arbetsförmåga
Vi genomför bedömningar av arbetsförmåga och samordnar rehabiliteringsinsatser.
Bedömningen omfattar alltid läkarbesök med omfattande kroppslig undersökning. Då behov finns genomförs blodanalyser samt ,tekniska undersökningar såsom röntgen, ultraljud, EKG med mera.


Arbetsanpassning
Sollentunahälsan har mångårig erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Vi behandlar personal från såväl tung tillverkningsindustri som från moderna kontorslandskap och med både privata och offentliga arbetsgivare.

Besvären, och därmed rehabiliteringsåtgärderna, varierar beroende på om de uppstått i arbetsmiljöer med starkt buller, smutsig luft, tunga eller ensidigt repetitiva rörelser till ett alltmer dominerande inslag av mjukare klimatfrågor, kontorsergonomi, organisations- och stressfrågor till psykosociala konfliktsituationer.

Rehabiliterande insatser ska påbörjas tidigt. Kontinuerlig uppföljning av rehabiliteringsresultat sker genom täta kontakter med patienten samt med de nyckelpersoner på arbetsplatsen som patienten känner förtroende för.
 

   

Utskriftsvänlig sida
Sollentunahälsan AB | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 80 | info@sollentunahalsan.se
Provided by Webforum