HemOm ossFöretagPrivatpersonerVaccinationerKontakta oss
Företag
Hälsokontroller
Arbetsmiljö
Lagstadgade undersökningar
Undersökningar och Intyg
Friskvård
Sjukvård
Rehabilitering
Utbildning

Lagstadgade hälsoundersökningar
Vi utför alla former av hälsoundersökningar -
vid nyanställning och vid uppföljning av hälsotillstånd.

Arbetsgivare har ansvar för att ordna med medicinska kontroller av arbetstagare som arbetar i riskmiljöer. Kontrollerna är definierade i Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen och omfattar ett stort antal områden.

Vi genomför nyanställningsundersökningar och av lagen föreskrivna efterkontroller för arbeten som innebär:

 • Exponering
  för: bly och kadmium; fibrosframkallande damm – asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer; härdplaster; joniserande strålning.
   
 • Stor fysisk påfrestning
  höjdarbeten i master och stolpar; rök- och kemdykning; dykeriarbeten.
   
 • Vibrationsexponering
   
 • Livsmedelshantering
   
 • Nattarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter på arbetsmiljöområdet. 

AFS 2005:06 beskriver "Medicinska kontroller i arbetslivet" och kan läsas här.

 

   

Utskriftsvänlig sida
Sollentunahälsan AB | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 80 | info@sollentunahalsan.se
Provided by Webforum