HemOm ossFöretagPrivatpersonerVaccinationerKontakta oss
Företag
Hälsokontroller
Arbetsmiljö
Lagstadgade undersökningar
Undersökningar och Intyg
Friskvård
Sjukvård
Rehabilitering
Utbildning

Friskvård
Vi genomför friskvårdsprojekt i samarbete med våra kunder. Projekten är anpassade efter varje företags behov och omfattar allt från begränsade rökavvänjningsprogram till helhetsgrepp då vi under en längre tid utvecklar personalens hälsoläge och hälsomedvetande.

Vanligtvis börjar ett projekt med en genomgång av aktuellt läge. Till exempel antal rökande, personalens konditionsnivå eller deras allmänna hälsoläge. Här kan såväl fysiska som psykosociala faktorer beaktas. Sedan genomförs utbildningar, seminarier och hälsoinriktade aktiviteter för att förbättra läget.
 
Då det ofta är frågan om beteendeförändringar så genomförs projekten under längre tid med kontinuerlig uppföljning. Det ger bäst och mest varaktigt resultat.

 

Anpassade aktiviteter
Våra friskvårdsprojekt tas fram i samråd med våra kunder. De anpassas efter varje företags beohov med hänsyn till befintligt hälsoläge och till de mål man vill uppnå. Här följer några exempel på projekt och aktiviteter.


 

Rök- och snusavvänjning
Programmet ger individen redskap till varaktig rök- och snusfrihet. Individen minskar risken för egen ohälsa. För arbetsgivaren innebär det friskare medarbetare med färre sjukdagar.
 

Viktreduceringsprogram
Programmet ger individen redskap till att förändra kost- och motionsvanor för att uppnå varaktig viktminskning. Individen minskar risken för egen ohälsa. För arbetsgivaren innebär det friskare medarbetare med färre sjukdagar. 

 

Förbättra livsstil – för nytta och nöje
Aktiviteten förbättrar individens kunskaper och medvetandegör dennes värderingar om sin hälsa. Den motiverar och uppmuntrar till egenansvar och positiva hälsovanor. 

 

Massage
Massage ökar blodcirkulationen, löser upp spänningar och har en avstressande effekt. Vi erbjuder klassisk massage på arbetsplatsen.

 

   

Utskriftsvänlig sida
Sollentunahälsan AB | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 80 | info@sollentunahalsan.se
Provided by Webforum